Дисципліни

Дисціпліни, що викладаються на кафедрі:

«Акушерство та гінекологія»

студенти 4, 5, 6 курсів спеціальності «Лікувальна справа»,

студенти 4, 5, 6 курсів спеціальності «Педіатрія»

студенти 4, 5, 6 курсів спеціальності «Лікувально-профілактична справа»

студенти 4 курсу спеціальності «Стоматологія».

лікарі-інтерни за спеціальністю «акушерство та гінекологія»