Дисципліни

Дисціпліни, що викладаються на кафедрі:

«Акушерство та гінекологія»
студенти 4, 5, 6 курсів спеціальності «Лікувальна справа», 
студенти 4, 5, 6 курсів спеціальності «Педіатрія» 
студенти 4, 5, 6 курсів спеціальності «Лікувально-профілактична справа» 
студенти 4 курсу спеціальності «Стоматологія». 
лікарі-інтерни за спеціальністю «акушерство та гінекологія»
Comments